שירותים

תכנון כלכלי למשפחה

בירור צרכים ויעדים כלכליים

מיפוי הוצאות והכנסות חודשיים

יצירת תקציב מאוזן ויעיל

בניית תכנית אסטרטגית

יישום שינויים והתאמות

ליווי ובקרה שוטפת

תכנון מס בפרישה

קיבוע זכויות

פריסות מס

היוון כספי תגמולים  

משיכת כספי פיצויים ומענקי פרישה

מימוש קצבאות מחברות ביטוח וקרנות פנסיה חדשות וותיקות

תכנון תיק ביטוח משפחתי

בירור צרכים מותאם 

ניתוח ביטוחים קיימים

ביצוע התאמות ושינויים

ליווי בתביעות מול חברות ביטוח

ליווי ובקרה שוטפת

תכנון פנסיוני

בירור צרכים לפרישה

ניתוח תיק פנסיוני

מקסום חסכון לגיל פרישה

ביצוע התאמות ושינויים  

תחזית לגיל פרישה

ליווי ובקרה שוטפת

תודה על הרשמתך