top of page

מי מקבל את הקרן פנסיה לאחר פטירת בן / בת זוג?

בקרן הפנסיה יש מגנון שבעת פטירת העמית ניתנת הזכות לקצבת שארים.

הזכאים לכספי חיסכון פנסיוני של מבוטח בקרן פנסיה מקיפה חדשה שנפטר הינם אחד מהשלושה לפי הסדר הבא: שארים, מוטבים ויורשים.

שאירים על פי חוק - הזכאים לקבל את פיצויי הפיטורים של מי שנפטר טרם פרישתו ממקום העבודה. זהות השארים מוגדרת בסעיף 5 בחוק פיצויי פיטורים. חשוב לדעת כי כספי הפיצויים ישולמו לשארים אלו גם אם הנפטר ציווה בצוואתו להורישם לאדם אחר שאינו נכלל בהגדרת שארים לפי חוק פיצויי פיטורים.

שאירים ע"פ תקנון הקרן - נוסף להגדרת שארים לפי חוק, בתקנון קרן הפנסיה ישנה הגדרה מיוחדת לשארים - מי שנכלל לרוב בגדר שארים בקרן הפנסיה הוא אלמן / אלמנתו של מבוטח שנפטר, לרבות הידוע/ה בציבור כבן/בת זוגו/ה וילדים עד גיל 21. יצוין כי ישנן קרנות פנסיה המרחיבות הגדרה זו גם לעניין ילד חורג/מאומץ, הורה נתמך וכו'.

מוטבים - מי שנקבעו על ידי העמית כזכאים לקבל את הכספים לאחר מותו. המוטבים נקבעים לרוב על ידי המבוטח בעת הצטרפותו לקרן הפנסיה, אך ניתן לשנות אותם בכל עת באמצעות הודעה בכתב לקרן. כל עמית רשאי לקבוע את מוטביו כראות עיניו ולפי חלוקה שיחפוץ, ובלבד שיש למוטב תעודת זהות או מספר עמותה/חברה/תאגיד.

יורשים על פי צוואה- מי שקבע הנפטר בצוואתו שיהיו יורשי עזבונו. יורשים אלו יוכלו לממש את זכותם על פי הצוואה באמצעות צו קיום צוואה שיוציא בית המשפט. אם אין יורשים על פי צוואה, יועברו הכספים ליורשים על פי דין.

יורשים על פי דין- הזכאים על פי חוק ירושה לקבל את רכושו ועזבונו של המנוח אם לא הותיר אחריו כל הוראה אחרת.

יש להבחין בין מספר מצבי פטירה של העמית..

שארי עמית פעיל טרם פרישה - גובה הקצבה נקבע על פי השכר הקובע על פי תקנות קופת הפנסיה. השיעור המקסימלי שיכול שאר של נפטר לקבל הוא 60% מהשכר הקובע. הילדים זכאים לעד 30% נוספים לילד ועד 40% בסה"כ אם מדובר ביותר מילד אחד. כאמור, ילד זכאי לקצבה עד שהוא מגיע לגיל 21. במידה ובן הזוג של הנפטר איננו בין החיים, הילדים אמורים לקבל את כל 100% האחוזים.

שארי עמית לא פעיל טרם פרישה - הקצבה המחושבת לפי הסכום אותו צבר בלבד. כמו כן, במידה ולנפטר אין שארים כמוגדר בתקנון הקרן, הכספים ישולמו כסכום חד פעמי ליתר הזכאים.

שארי עמית לאחר פרישה - כשיוצאים לפנסיה צריך לבחור את המסלול שבו נקבל את הכספים שחסכנו.

למסלול הזה יש שני חלקים. החלק הראשון הוא "תקופת ההבטחה" זאת אומרת כמה זמן במינימום נקבל את הקצבה. אם המבוטח נפטר לפני סיום תקופת ההבטחה אז המוטבים של הפוליסה, בדרך כלל היורשים החוקיים, יקבלו את היתרה שנותרה בקופת החיסכון בסכום חד פעמי.

תקופת ההבטחה יכולה להיות 5 שנים, 10 שנים, 15 שנים או 20 שנים וניתן גם לוותר עליה.

לדוגמה: מבוטח שזכאי לקצבה של 8,000 שקל בחודש בחר תקופת תשלום מינימלית של 120 חודשים נפטר לאחר 6 שנים. במקרה כזה יקבלו היורשים את יתרת הקצבאות בתשלום אחד.

4 שנים זה 48 חודשים ובכל חודש הייתה אמורה להתקבל קצבה של 8,000 ש"ח ובסה"כ 384 אלף שקל בתשלום אחד ובזה תם הקשר בין הקופה ליורשים.

החלק השני נקרא "שיעור קצבה לאלמנה" שבו נקבע גובה הקצבה שיקבל בן הזוג. אפשר לבחור שיעור קצבה בין 30% ל-100%.

ברור שככל שמגדילים את שיעור הקצבה שיקבל בן הזוג לאחר הפטירה, זה גורם לכך שקצבת הפנסיה קטנה כל עוד הפנסיונר חי. קרן הפנסיה צריכה לשים כסף "בצד" למקרה כזה.

לדוגמא: פנסיונר זכאי לקצבה של 8,000 שקלים ובחר תקופת תשלום מינימלית של 10 שנים והבטחת קצבה לאלמנה בשיעור של 50%. אם הוא נפטר לאחר 6 שנים תהיה בת הזוג זכאית לקצבה של 8,000 שקל למשך 4 שנים ולאחר מכן תקבל קצבה של 4,000 שקל לכל ימי חייה.

מי מקבל את הכסף לאחר הפטירה?

חשוב לדעת. אפשר לבחור במסלול שבו אין הבטחה לקצבה ואין תקופת תשלום מינימלית. במקרה כזה מקבל החוסך עם יציאתו לגמלאות את הקצבה הגבוהה ביותר האפשרית. במקרה של פטירה סכום הכסף שנצבר נשאר בקרן הפנסיה ומופנה לטובת שאר העמיתים בקרן החיסכון.

חשוב להבין , בוצעה רפורמה בקרנות הפנסיה השנה וכיום ישנם מסלולי פנסיה קבועים בכל החברות לפי פרמטרים של גיל שמשנים את גובה קצבת השארים (והנכות) בעת פתיחת תכנית חדשה או ניוד בין חברות וכדאי ורצוי להכיר את המשמעויות.

או לחלופין , ישנם מצבי עולם שנפתחה קרן פנסיה שהייתם רווקים ועתה נשואים ויש לשנות את מסלול הביטוח.

לפיכך , מומלץ ורצוי לשבת פעם בשנה או שנתיים ולעבור על התכניות הפנסיוניות שלכם ולעדכן מוטבים ולבדוק את גובה הקצבאות במידה וחס וחלילה קורה אירוע פטירה של אחד מבני הזוג!

מאחל לכם אריכות ימים ובריאות איתנה!

bottom of page