top of page

קופת גמל להשקעה - מכשיר חסכון מצוין לכל מטרה

קופות הגמל המסורתיות הפכו מאז 2008 למוצר חיסכון לטווח ארוך, שאת הכספים ממנו ניתן למשוך כקצבה רק לאחר גיל פרישה.

לאחרונה, אישר משרד האוצר מוצר חיסכון חדש ואטרקטיבי שהוא קופת גמל חדשה - קופת גמל להשקעה.

מוצר זה יאפשר לחוסכים ליהנות מהיתרונות של קופת גמל רגילה בתוספת בונוס - אפשרות למשוך את הכספים שנצברו בקופת הגמל החדשה בכל עת (גם מתחת לגיל הפרישה) בצורה הונית (סכום מלא או חלקי) וללא תשלום "קנס" על פירעון מוקדם כמו בקופות הגמל המסורתיות, ובתשלום מס על הרווחים בלבד.

לחלופין, ניתן יהיה למשוך את הכספים כקצבה חודשית פטורה ממס לאחר גיל 60.

כל אדם רשאי לפתוח קופת גמל להשקעה, בכל גיל ובכל סכום(מינימום הפקדה חודשית שוטפת הינה 200 ₪) והוא יכול להפקיד אליה באופן שוטף או באופן חד-פעמי ( ניתן לבצע את ההפקדה באמצעות הוראת קבע, העברה בנקאית או המחאה). הפקדה לכל קופות הגמל להשקעה שמנהל אדם מוגבלת בתקרה של 70,000 ₪ לאדם לשנה. הכספים ינוהלו על ידי בית ההשקעות הנבחר באמצעות מגוון רחב של מסלולי השקעה - בהתאם לאופי וצרכי הלקוח. ניתן לעבור ממסלול למסלול בכל עת ללא תשלום מס.


מתי מותר למשוך את הכספים מהקופה החדשה?

משיכת הכספים מקופת גמל להשקעה אפשרית כאמור בצורה הונית בכל רגע נתון (סכום חלקי או מלא), גם מתחת לגיל הפרישה, לפי בחירתכם. בעת משיכה הונית של הכספים בכל גיל תשלמו מס של 25% על הרווחים, כפי שנהוג באפיקי השקעה אחרים. משקיעים מתמידים שיבחרו למשוך את הכספים כקצבה לאחר גיל 60 ייהנו מפטור מלא מתשלום מסים.


למי זה מתאים?

קופת גמל להשקעה היא כלי חיסכון אטרקטיבי גם עבור משקיעים בעלי אופק קצר או בינוני שכספם "שוכב" בבנק וגם עבור חוסכים לטווח ארוך המעוניינים ביצירת תוספת לקצבת הפנסיה העתידית שלהם.

אם אתם חוסכים לטווח קצר או בינוני: תוכלו להפקיד כספים בקופת גמל להשקעה, ליהנות מניהול מקצועי ופוטנציאל לצבירת תשואה על ההשקעה, ובד-בבד תישמר לכם האפשרות למשוך בכל עת ובבת אחת את כל הכסף שנצבר ללא "קנס" פירעון מוקדם.

בעת המשיכה תשלמו מס של 25% על הרווחים, כפי שנהוג באפיקי השקעה אחרים.


לסיכום, קופת גמל להשקעה הינה כלי חיסכון נהדר לטווח קצר, בינוני או ארוך עבורך ואמצעי לחיסכון עבור ילדיך.


אם אתם חוסכים לטווח ארוך (לפרישה): תוכלו להפקיד כספים בקופת גמל להשקעה, ליהנות מהיתרונות של קופת גמל רגילה, ומעל גיל 60 תוכלו למשוך את הכספים כקצבה ולקבל פטור מלא ממס על הרווחים וממס הכנסה.


מה היתרונות של חיסכון בקופת הגמל החדשה?

רציפות השקעה ודחיית מס: תוכלו לעבור ממסלול השקעה אחד למסלול אחר תוך שמירה על רציפות ההשקעה. כלומר כל עוד הכסף בקופה לא תשלמו מס על הרווח שהצטבר ממכירת ניירות ערך, מקבלת דיבידנד או מקבלת ריבית מאיגרת חוב. דחיית מס שקולה לתשלום מס בשיעור מופחת, ולכן זה יתרון משמעותי.


שקיפות ונגישות: ניתן לעקוב אחר הביצועים של קופת הגמל להשקעה בכל רגע באמצעות חשבון אישי באתר של בית ההשקעות בו מנוהלת הקופה. בנוסף, תוכלו להשוות בין ביצועי הקופות השונות באתר “גמלנט” של משרד האוצר.


מגוון רחב של מסלולים ואפיקי השקעה: תוכלו לבחור בין מגוון רחב של מסלולי השקעה המתאימים לאופייכם ולצרכים שלכם. כמו כן, המוצר מאפשר השקעה בנכסים לא סחירים, דבר שלא אפשרי במוצרים מתחרים, והוא בעל חשיבות במיוחד בתקופה בה התשואות בהשקעה באג"ח נמוכות.


אין לראות במידע הכלול משום יעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, בהתאם לנתוניו לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן. המידע הכלול, אינו בא במקום ייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם .

Comments


bottom of page