top of page

תכנון תיק ביטוח משפחתי

כאשר אנו מתחתנים עם יקיר או יקירת ליבנו ובאים לנו ילדים לעולם , אנחנו לוקחים אחריות.

נוצרת לנו "התחייבות מוסרית" לדאוג ליקירנו בשעת צרה או משבר אם חס וחלילה ישנה קטסטרופה במשפחה שקשורה במצב רפואי חמור או מקרה נכות , סיעוד או גילוי של מחלה קשה ומקרה מוות של אחד מבני הזוג.

כמו בכל דבר בחיים , השירותים או הפתרונות קיימים אך "לכל דבר יש מחיר". לפיכך , נדרש תכנון של "הגנות פיננסיות" בקרות הקטסטרופות הללו יהיה לנו גב כלכלי שיתמוך בנו.

לגב הכלכלי הזה קוראים חברת ביטוח. חברת הביטוח למעשה מתמחרת את הסיכון ומייצרת לנו "כרטיס אשראי פתוח" (תלוי בפוליסה) שתיתן לנו פתרון כלכלי.

תכנון תיק הביטוח המשפחתי בודק צורך של משפחה לפי מספר קריטריונים :

1.הכנסות והוצאות המשפחה.

2.מצב משפחתי.

3.מצב הנכסים המשפחתי.

4.רמת ההגנה המתבקשת ותקציב.

5.מצב רפואי של בני המשפחה והיסטוריה רפואית.

6.בחינת פוליסות קיימות ביחס לשדרוגים הקיימים בשוק.

לדוגמא ,

א. רווק ללא ילדים , לא בהכרח יידרש לביטוח חיים מאחר ואין לו נתמכים לאחר פטירתו.

ב. משפחה שישנם בבעלותם מספר נכסי נדל"ן לא בהכרח ידרשו לביטוח חיים.

ג. משפחה עם הכנסות נמוכות רצוי לרכוש ביטוחים כהגנה פיננסית דווקא בשל אי יכולתם לתמוך כלכלית במשפחה בעת קטסטרופה.

ד. אדם עם בעיות רפואיות לא בהכרח יוכל לרכוש ביטוח ונצטרך למצוא פתרונות אחרים.

וכמובן כל מקרה לגופו.

בבחינת תיק הביטוח המשפחתי עוברים על הנתונים בצורה מסודרת. בודקים פוליסות ישנות עם אפשרות לשדרגם (תלוי מצב רפואי) , בודקים מהי גובה ההגנה הפיננסית הנדרשת ועושים התאמות.

חשוב לציין , כמו כל תחום גם בתחום הביטוח המשפחתי ישנם חידושים בתכניות , הוספות כיסויים חדשים , שינויים בעלויות המוצרים , קבלת מענה ספציפי לבעיות מסוימות לפיכך יש לשבת עם סוכן ביטוח פנסיוני מוסמך ולא לרכוש ביטוחים דרך מוקדנים בטלפון.

מגיע לכם יותר מזה. והכי חשוב בעת תביעה שזאת השעה שבה אתם נדרשים להגנה הכלכלית הזאת יהיה לכם את הפוליסות הנכונות , המתאימות וכמובן איש מקצוע שינהל את התביעה מול חברת הביטוח.

היום ניתן להוציא דרך אתר הר הביטוח של משרד האוצר את כלל הביטוחים שיש לכם.


Comments


bottom of page