top of page

עשרת הכללים החשובים ביותר להגדלת החיסכון לפנסיה שלך

1. להתחיל לחסוך בגיל צעיר – למשמעות הזמן בהשקעות יש פקטור משמעותי שנקרא "אפקט ריבית דריבית" , הכוונה היא שיש מחיר לכסף. בנוסף , ככל שנשקיע אותו לטווח ארוך יותר פוטנציאל התשואה יהיה גבוה יותר. לדוג' אישה שתתחיל להפקיד בגיל 25 תהנה מתוספת של כ2,500 ₪ נוספים בחודש על פני אישה שתחל להפקיד בגיל 35.

שכר 8,000 ₪ בחודש , הפרשה של 17.5% לפנסיה

גילאים 25 30 35

גבר 7,368 ש"ח 5,746 ש"ח 4,409 ש"ח

אישה 6,159 ש"ח 4,748 ש"ח 3,586 ש"ח


2. דמי ניהול – כיום ישנה תחרות עזה בין קרנות הפנסיה על החוסך ולכן לצרכנים יש עמדת מיקוח גבוהה בכל מה שקשור בעלויות ניהול הקופה. לאחרונה , משרד האוצר השיק את הקרנות ה"נבחרות" (קרנות פנסיה של חברות השקעות – פסגות , מיטב דש , אלמן אלדובי ואלטשולר שחם) והם מחויבים לדמי ניהול מוזלים משמעותית ביחס לקרנות המסורתיות. שיפור בעלויות דמי ניהול יכול להביא לחסכון של עשרות אלפי שקלים והגדלת הקצבה במאות שקלים בחודש.


3. לא למשוך פיצויים! – חסכון פנסיוני מורכב מתגמולים ופיצויים. לרוב שאדם סיים לעבוד הוא ביצע משיכה של כספי הפיצויים מהמעסיק הנוכחי. חשוב להבין! כספי הפיצויים הם חלק אינטגרלי מהקצבה לפנסיה ומהווה כ40% מהחיסכון הפנסיוני. כמו כן , מינואר 2012 (תיקון 190) קיימת השפעה דרמטית על גובה הפטור שניתן לקבל על פנסיית הזקנה בעת משיכת כספי פיצויים על פני 32 שנות עבודה אחרונות.


4. קרן השתלמות כאפיק חסכון לפנסיה – חסכון לקרן השתלמות הינו חסכון נזיל פטור ממס שניתן לפדות לאחר 6 שנות הפקדה. לרוב אנשים פודים את הכספים לטובת סגירת משכנתא, החלפת רכב או עזרה לילדים. ניתן להמיר כספים אלו כקצבה מוכרת פטורה ממס ולהגדיל את החיסכון הפנסיוני.


5. למקסם את שיעורי ההפרשה לקופות – כיום קיימת חובת הפקדה לשכירים 18.5% (6% תגמולי עובד + 6.5% תגמולי מעסיק + 6% פיצויים). ניתן להגדיל הפקדה לתגמולי עובד ל7% מקסימום וישנה הטבת מס (זיכוי 35%) עד תקרת שכר 8,800 ₪ (2019). מהלך כזה של הוספת 1% נוסף על פני השנים תגדיל את החיסכון הפנסיוני. כמו כן , ישנם הסדרים מול מעסיקים להפקדת פיצויים 8.33% ולא 6%.


6. לבטח את כל מרכיבי השכר – ישנו חלק מהשכר שלא מפקידים להטבות פנסיוניות (בונוסים , שעות נוספות , שווי רכב ועוד) ניתן לבצע הפקדה באופן עצמאי עוד 16% (עד תקרה 8,800 ₪ - 2019) בקופת גמל ולקבל הטבות מס (11% ניכוי + 5% זיכוי). וכמובן , להגדיל את החיסכון לגיל פרישה. (חשוב לציין שקיימת תקרה עד לניכוי 23,232 ₪ (2019)).


7. מסלולי השקעה – כיום ישנם מסלולי השקעה לפי גילאים. (המודל החכ"מ) , אלו מסלולים שניתנים באופן אוטומטי בעת פתיחת קרן פנסיה. ניתן לשנות אותם בכל רגע נתון באישור המבוטח והמעסיק (כספי פיצויים). רצוי בשנים הראשונות להשקיע במסלול מוגבר סיכון מאחר והצבירה נמוכה , במשך הזמן ולקראת גיל פרישה להוריד את רמות הסיכון מאחר ונצבר כסף משמעותי שלא נרצה להפסיד במידה ויהיה משבר בשוק ההון.


8. מסלולי ביטוח – ישנם מסלולי ביטוח שונים בקרן פנסיה. למעשה אנו רוכשים ביטוח. למשל , קצבת שארים – במידה ואדם נפטר , בת זוג והילדים זכאים לקצבה לפי אחוז מסוים ממשכורתו של אותו מבוטח. לעתים נרכשים כיסויים לאדם רווק שאין לו צורך בכיסוי זה או לחילופין יש פוליסת ביטוח חיים ואין צורך בקצבת שארים גבוהה. לכיסויים אלו יש עלויות על פני השנים שנלקחים כחלק מהחיסכון ומקטינים אותו ובתכנון נכון – ניתן לבטלם ולרכוש לפי הצורך.


9. הפקדות עצמאיות – כאמור , ניתן לבצע הפקדות וולנטריות עצמאיות לצורך הגדלת החיסכון הפנסיוני , רצוי לבדוק על פני סימולציה כיצד זה ישפר את החיסכון העתידי.


10. קופת גמל להשקעה – מוצר חדש שנכנס בשנים האחרונות. ניתן להפקיד בצורה חודשית ולקבל את הכספים בצורה הונית (חד פעמי) ולשלם מס רווח הון או כקצבה מוכרת (פטורה ממס).

Comments


bottom of page