top of page

הפקדה לקופת גמל לפי תיקון 190 – מה זה אומר?

בעקבות תיקון 190 מ2012 נפתחה אופציית השקעה אטרקטיבית לחסכון עבור גמלאים .

קופות הגמל שהלכו לישון בעקבות תיקון 3 ב2008 מאחר ולא היו כדאיות להפקדה התעוררו ב2012.

מה זה אומר?

הפקדה למוצרים פנסיונים (למעט , קרן השתלמות) אחרי 2008 הם לטובת קצבה בלבד. אלא מה , לפנסיונר שהגיע לגיל 60 ויש לו קצבה מעל ל"קצבה מזערית" (5,012 ש"ח נכון 2024) יכול להביא כספים "מהבית" ולהפקיד אותם מחדש לקופת גמל כ"קצבה מוכרת" ו("קצבה מזכה").


הכספים "יצבעו" באופן הבא:

עד 38,412 ₪ (נכון 2024) – הפקדה עד תקרת עמית עצמאי כקצבה מזכה

שאר הכספים – קצבה מוכרת.

לדוג'

הפקדה של 1,000,000 ₪ בקופת גמל לפי תיקון 190 – 38,412 ₪ קצבה מזכה, 961,588 ₪ קצבה מוכרת.

מהו אופן המשיכה?

את הכספים הצבועים כקצבה מוכרת ניתן יהיה למשוך בכל עת , מס רווחי הון 15% נומינליים.


במקרה של פטירה טרם גיל 75 , היורשים מקבלים את הכספים פטורים ממס. במקרה של פטירה בגיל גבוה מ-75, המוטבים יכולים לבחור בין תשלום של 15% נומינלי על הרווח, או לקבל את הכספים בתור פנסיה פטורה ממס לכל החיים, אחרי הגעתם של המוטבים לגיל 60.


את הכספים הצבועים כקצבה מזכה – ניתן לפטור ממס דרך טופס קיבוע זכויות או לפי הטבות המס הנהוגות בחוק. או 35% מס / מס שולי הגבוה מבניהם.


מהם יתרונות הפקדה בקופת גמל לפי תיקון 190?

א. דמי ניהול אטרקטיביים

ב. מסלולי השקעה מגוונים

ג. הטבות מס בעת משיכה

ד. אפשרות לקבלת קצבה פטורה ממס

ה. מעבר בין מסלולי השקעה ללא אירוע מס.

ו. אפשרות להורשה

ז. אפשרות לקבלת הלוואה בתנאים אטרקטיביים


מה הבדל בין רווח ריאלי לרווח נומינאלי?

רווח ריאלי, הרווח על ההשקעה בניכוי האינפלציה. רווח נומינאלי, הרווח על ההשקעה כולל האינפלציה. כאשר האינפלציה נמוכה מאוד כמו בשנים האחרונות תיקון 190 מאפשר להרוויח את הפער בכללי המיסוי בין 15% נומינאלי לבין 25% ריאלי שקיים ביתר אפיקי ההשקעה בשוק ההון.


אין לראות במידע הכלול משום יעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, בהתאם לנתוניו לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן. המידע הכלול, אינו בא במקום ייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם .

bottom of page