top of page

הגיע הזמן לנהל את הכסף בצורה חכמה! על פוליסת חסכון שמעת?

מהי פוליסה פיננסית?


פוליסה פיננסית היא למעשה פוליסת פרט, המוצר נמצא בפיקוח הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, הכספים שמופקדים למוצר מנוהלים בחשבון נאמנות בדומה לאופן שבו מנוהלות קרנות הנאמנות וביטוחי המנהלים. המוצר אינו מוצר פנסיוני כך שהחיסכון בו אינו מקנה הטבות מס אך הוא נזיל בכל שלב.


לפוליסת החיסכון יתרונות רבים..


נזילות ההשקעה

ראשית, הכספים המושקעים בתכנית זו ניתנים למשיכה בכל עת, ללא כל הגבלה וללא כל תלות בתחנות יציאה וקנסות כלשהם. בנוסף, קיימת אפשרות לביצוע הפקדות חד פעמיות נוספות לאותה תכנית, בנוסף ניתן לשנות ולעדכן את סכום ההפקדה החודשית בכל עת.


התאמה אישית ניתן לבחור בדרך ניהול החיסכון המועדפת עליך וזאת באמצעות מגוון מסלולי השקעה ייחודיים – ניתן לשלב ולנוע בין המסלולים השונים ובכך ליצור שילוב אופטימלי המתאים לך אישית. המעבר בין המסלולים הינו ללא הגבלה, ללא עמלה, ללא תשלום מס ומבוצע ע"פ יום הבקשה של הלקוח.


דמי ניהול נמוכים וחסכון בעלויות בנקאיות בפוליסת החיסכון הפיננסי העלות היחידה היא דמי ניהול בשיעור נמוך במיוחד, וזאת מכספי הצבירה בלבד, על פי חוזה קבוע וידוע מראש. אין עמלות קניה ומכירה, אין דמי שבירה, אין דמי משמרת, שיעור הוספה או דמי הפצה (כל אותן עמלות המוכרות לנו מהבנקים אשר מקטינות בצורה משמעותית את החיסכון שלך).


דחיית מס המעבר בין מסלולי ההשקעות אינו מחושב כ"אירוע מס" בחשבון החיסכון. מס רווחי הון ישולם רק בעת משיכה חלקית או משיכה מלאה של הכספים בתכנית.


השקעה בנכסים לא סחירים (גולת הכותרת..) בניגוד לניהול כספים דרך תיקי השקעות [או קרנות נאמנות] דרכם מותר להשקיע אך ורק בנכסים סחירים [מניות ואגרות חוב למיניהם] במוצר זה, כמו בקופות גמל, ניתן להשקיע בנכסים לא סחירים– נדל"ן מניב בארץ ובחו"ל, אשראי חוץ בנקאי, השקעה בתשתיות (כמו כביש) ועוד. השקעה מסוג זה מהווה יתרון משמעותי, בהיותך מפזר טוב יותר את הכספים והסיכונים ונותן תשואה יחסית בטוחה על ההשקעה באפיק זה מתוך התיק. אפיק זה נחשב בימים טרופים אלו בשוק ההון כאי של יציבות שניתן לייצר ממנו תשואה עודפת. (מצ"ב מאמר נוסף באתר , לא אצל כל היצרנים)


התחייבות חוזית בפוליסת החיסכון קיימת התחייבות חוזית של חברות הביטוח כלפיך, כך שמובטח לך כי דמי הניהול הינם קבועים ולא ישתנו במהלך התכנית.


מינוף כספי בפוליסת החיסכון ניתן לקחת הלוואות בריביות אטרקטיביות מאחר והכספים בפוליסה משמשים כבטחונות ובכך ניתן לעזור לילדים ברכישת דירה , מחזור הלוואות ומינוף להשקעות נוספות תוך כדי החזר חודשי נמוך משמעותית מהלוואות בבנקים והכסף בפוליסה ממשיך לעבוד!


לפנסיונרים שנולדו לפני 1948 - הטבת מס

בפוליסת החיסכון למי שנולד לפני 1948, קיימת הטבת מס לפי סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה.

(ישנו מאמר נוסף באתר)


שמות החברות שמנהלות פוליסות חיסכון

שם הגוף שם התוכנית

הכשרה בסט אינווסט

הראל מגוון

הפניקס אקסלנס אינווסט

כלל חסכון פיננסי

מגדל קשת

מנורה טופ פיננס

פסגות חסכון מנוהל

Comments


bottom of page