top of page

האם כדאי לי למשוך פיצויים?

במהלך שנות עבודתנו אנו עובדים במספר עבודות ומפקידים עבורנו לתכניות פנסיוניות.

החלוקה בתשלומים החודשיים מתחלקת בין תגמולים לפיצויים.

לפי חוק פיצויי פיטורין ,עובד זכאי לפיצויי פיטורין אם פוטר ממקום עבודתו , או כאשר יחסי עובד מעסיק הגיעו לסיומם בנסיבות מסוימות.(פרישה , פטירה , התפטרות שדינה פיצויים).

החישוב בפשטות לפיצויים הוא שכר אחרון כפול וותק.

דוגמא(1):

עובד בשכר 5,000 ₪ פוטר לאחר 10 שנות עבודה זכאי ל 5,000 כפול 10 שנים

= 50,000 ₪ חבות פיצויים.

במידה וישנם פחות כספים בקרן פיצויים המיועדת על המעסיק להשלים כספים (השלמת חוב וותק פיצויים)

דוגמא)2):

עובד בשכר 5,000 ₪ שנה ראשונה

10,000 ₪ שנה שנייה.

15,000 ₪ שנה שלישית.

פוטר לאחר 3 שנים.

סך הצבור : 30,000 ₪ כספי פיצויים

המעסיק יידרש לשלם 15,000 כפול 3 שנים 45,000 ₪.

כלומר, המעסיק ישלים 15,000 ₪ עבור העובד.

חתימה על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין מה אומר?

- כספי העובד שייכים לעובד גם בהתפטרות.

- העובד מקבל את הכספים בקופה – ללא השלמת חוב הוותק.

החל משנת 2008 הוחל במשק ביטוח פנסיוני חובה.

שיעור ההפקדה לפיצויים 6% (במקום 8.33% - זכאות לפי הסכם אישי או קיבוצי).

סעיף 14 חל רק על 6% (הכספים שייכים לעובד במקרה של התפטרות) והעובד מקבל השלמת חוב וותק רק על 2.33% (במקרה של פיטורין).

בנוסף , ישנם מענקי פרישה נוספים כמו: פדיון ימי מחלה, חלף הודעה מוקדמת, דמי הסתגלות ועוד.

חשוב לדעת!

בעת סיום יחסי עובד מעסיק יש להתחשבן על כספי הפיצויים מול מס הכנסה.

ישנה תקרת פטור לפי סעיף 9(7א) (13,750 ₪ נכון 2024) לכל שנת עבודה כפול שנות וותק של העובד.

ישנם מספר אפשריות להתחשבנות:

1.רצף קצבה

2.רצף זכויות (רצף פיצויים)

3.פריסת מס.

4.משיכה.

לכל אחד מסעיפים אלו יש משמעויות לגבי כלל החיסכון הפנסיוני (פיצויים מהווים כ40% מכלל החיסכון לפנסיה), גובה המס לתשלום והקטנת פטורים עתידיים ביציאה לגמלאות.

לכן , חשוב ביותר! להתייעץ עם איש מקצוע בכל סיום עבודה!

Comments


bottom of page